Projektowana charakterystyka energetyczna Poznań, projektowane charakterystyki energetyczne Poznań

 

Od 3 października 2014r. należy ją wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Firma CERT oferuje wykonanie charakterystyki budynku według najnowszej metodologii.

Projektowana charakterystyka energetyczna to niezbędny element projektu budowlanego również budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Opracowanie to mówi o przegrodach zewnętrznych i ich izolacyjności oraz o systemach c.o. i c.w.u. w budynku. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem charakterystyka energetyczna musi posiadać także dokument nazwany analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Obecne WT2014 mówią nam o max. współczynnikach izolacyjności przegród zewnętrznych. Obiekt budowlany dodatkowo musi również spełnić wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energie pierwotną EP. Kolejnym elementem do spełnienia jest warunek powierzchni okien oraz warunek uniknięcia rozwoju pleśni.

Określenie spełnienia norm zawartych w powyższym rozporządzeniu wykonujemy przy pomocy charakterystyki energetycznej. Firma CERT wykona charakterystykę przy pracach projektownych budynków indywidualnych oraz przy wykonaniu adaptacji budynku.

Zapraszamy projektantów do współpracy, chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na nurtujące pytania oraz przygotujemy profesjonalną charakterystykę na podstawie projektu.