Elastyczne podejście, łagodniejsze wymagania dotyczące wskaźników i parametrów technicznych, ułatwienia procedur i  obniżenie kosztów, to  oczekiwane różnice wdrożone w grudniu 2015r. do programu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebą potencjalnych wnioskodawców, Zarząd NFOŚiGW wdrożył niższy poziom wymagań w realizacji programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Przez ponad 2 lata istnienia programu i upowszechniania standardów energetycznych NF15 i NF 40 pozwoliły na wdrożenie prostszego i łatwiejszego podejścia do WT, niezbędnych do spełnienia w celu ubiegania się o dofinansowanie.

Czas ten był okresem który wystarczył do opracowania na rynku i wykorzystywania takich metod projektowania energooszczędnego, aby równocześnie można było łatwiej spełnić wymagania jakie są stawiane budynkom podczas weryfikacji zakładanych standardów energetycznych. Różnice w programie zakładają przede wszystkim ułatwienia w osiągnięciu tych standardów energetycznych budynku np przez zmniejszenie poziomu wskaźników a także wdrożenie elastyczności ich doboru przy projektowaniu. Założenia te z pewnością wpłyną na zmniejszenie kosztów budowy.

Poza tymi zmianami parametrów technicznych wdrożono także udoskonalenia metodyczne np. likwidacja przedstawienia w dokumentacji przez wnioskodawcę projektu budowlanego oraz certyfikatu energetycznego. Również wprowadzona została swoboda i zarazem sposobność zmniejszenia opłat weryfikacji przez likwidację potrzeby weryfikacji projektu budowlanego na etapie składania wniosku o dotację (można, lecz nie ma takiego obowiązku). Część wymogów która wcześniej była obligatoryjnie wymagana w chwili obecnej będzie przekształcona jedynie w zalecenie.

Zmiany wynikające z wprowadzonych ułatwień w programie weszły w życie od 05.12.2015 r., a wnioski składane przez wnioskodawców na nowych warunkach powinny być przyjmowane w bankach  nie później niż od 01.01.2016 r.

Źródło: NFOŚiGW