Uprawnienia do wykonywania świadectw

Uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych

Aby zweryfikować uprawnienia certyfikatora do wykonywania świadectw energetycznych należy wejść na stronę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i wyszukać osobę po nazwisku. Nasze uprawnienia zostały nadane w 2009r. Posiadamy również obowiązkowe ubezpieczenie OC dla certyfikatora. Do każdego wykonanego certyfikatu energetycznego dołączamy ksero nadanych uprawnień, aby Klient miał pewność, że zamawia dokument ze zweryfikowanego źródła.

By | 2014-05-17T17:59:59+00:00 Maj 17th, 2014|certyfikaty energetyczne|