Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca zastąpi dotychczasową metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposoby sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Obecnie obliczaliśmy charakterystykę energetyczną budynku i lokalu metodą opartą na podstawie danych klimatycznych, od teraz będziemy mogli wybrać również metodę faktycznie zużytej ilości energii. Zmianie uległy również wzory certyfikatu energetycznego (m.in. uwzględnienie zaleceń opłacalnych ekonomicznie w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynku, unormowanie i ujednolicenie zapisów na świadectwie energetycznym).

Poniżej lista ważniejszych zmian jakim uległy obliczenia świadectw energetycznych:

 1. Wprowadzono nowy wzór raportu świadectwa charakterystyki energetycznej,
 2. Zmniejszono do 3 liczbę raportów świadectwa charakterystyki energetycznej,
 3. Wprowadzono obliczenia ilości emisji CO2,
 4. Wprowadzono udział źródeł odnawialnych w zapotrzebowaniu na energię końcową,
 5. Dodano do obliczeń nowe źródła energii np. wiatrowa, geotermalna,
  ciepło sieciowe z biomasy,
 6. Wprowadzono podania wartości opałowej paliw,
 7. Dodano możliwość uwzględniania okresowego użytkowania budynków (także mieszkalnych)
 8. Dodano możliwość uwzględniania tylko jednego pomieszczenia do obliczeń zapotrzebowania na chłód,
 9. Pozwolono i nakazano uwzględniać wentylację hybrydową,
 10. Zrezygnowano z podania maksymalnego czasu trwania sezonu grzewczego,

Firma CERT wykonuje świadectwa energetyczne i projektowane charakterystyki energetyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.