Nowe prawo budowlane 28 czerwiec 2015 r. 

Zmiana przepisów prawa budowlanego która została uchwalona w dniu 20 lutego 2015r. z mocą obowiązywania od 28 czerwca 2015r. Postaramy się krótko omówić jakie zmiany wprowadził dla nas ustawodawca. Część zmian dotyczy budownictwa jednorodzinnego. Ważnym aspektem jest też ograniczenie formalności poprzez zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów.

Omawiane zmiany to tylko wybrana na potrzeby artykułu część zmian jakie wprowadza nowe Prawo Budowlane.

Rezygnacja z pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego – wystarczy zgłoszenie.

 

Chyba najważniejszą zmianą dla prywatnych inwestorów jest zniesienie obowiązku pozwolenia na budowę. Dotyczy to domków jednorodzinnych budowanych na własne potrzeby.

Dotyczy to tylko budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania  nie wykracza poza granice działki.
Stwierdzenie to nie oznacza że można wybudować dom bez jakichkolwiek dokumentów czy projektu. Projekt budynku w dalszym ciągu jest konieczny. Musi go wykonać projektant lub projektanci z odpowiednimi uprawnieniami. Tak jak do tej pory do wniosku o zgłoszenie musimy dołączyć cztery kopie projektu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Istotną zmianą która powoduje że zmniejsza się ilość dokumentów niezbędnych do zgłoszenia jest brak konieczności posiadania od gestorów sieci zapewnień o dostępie do prądu, wody, gazu, kanalizy itp. Te kwestie będą dopiero weryfikowane przy pozwoleniu na użytkowanie.

Do 28 czerwca ustawodawca miał 65 dni na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po tej zmianie czas ten powinien skrócić się do 30 dni, bo w takim okresie czasu może wnieść swoje zastrzeżenia, jeśli tego nie zrobi, możemy rozpocząć budowę.

Prace projektanta w dalszym ciągu będą zawierać ten sam zakres prac do wykonania z uwzględnieniem jeszcze dokładnego określenia obszaru oddziaływania inwestycji. Koszt wykonania projektu powinien pozostać na tym samym poziomie. Urzędy dalej będą wymagały tych samych branż jak przed zmianą.

 

Budowa ogrodzenia – brak formalności.

 

Nowe prawo budowlane ustanawia brak formalności związany z budową ogrodzenia. Zgłoszenie będzie jedynie potrzebne w przypadku budowy ogrodzenia którego wysokość wynosi ponad 2,20 m.

Dotychczas  należało zgłaszać ogrodzenia od strony dróg publicznych. W tej chwili nie ma już takiej potrzeby, chyba że nasze ogrodzenie przekroczy 2,20 m.

Należy jednak pamiętać, że to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zazwyczaj narzuca jaki rodzaj ogrodzenia możemy wykonać na naszej działce, więc zanim zaczniemy jakiekolwiek prace, należy sprawdzić czy dany rodzaj ogrodzenia jest dopuszczony. Jeżeli wybudujemy ogrodzenie które nie będzie zgodne z tymi zapisami, możemy narazić się na rozbiórkę ogrodzenia.

 

Budynki gospodarcze i garaże – wystarczy zgłoszenie.

 

Nowe prawo budowlane które zaczęło obowiązywać 28 czerwca 2015r. określa również szereg zmian związanych z budową budynków gospodarczych, garaży, altan, ganków czy ogrodów zimowych. Jeżeli ich powierzchnia zabudowy nie będzie przekraczać 35 m2, wówczas nie będzie nam potrzebne pozwolenie na budowę a jedynie zgłoszenie. Musimy jednak pamiętać, że na działce możemy postawić jeden taki budynek na każde 500 m2 powierzchni działki.

W każdej innej sytuacji musimy uzyskać pozwolenie na budowę.

Istotną zmianą jest fakt, iż nie potrzebujemy już pełnego projektu budowlanego aby wykonać taki zakres prac. Wystarczające będą rysunki, szkice, opisy przedstawiające wykonywany obiekt.

 

Szambo i przydomowa oczyszczalnia ścieków – wystarczy zgłoszenie.

 

Nowelizacja prawa budowlanego określa również kwestie związane z obowiązkiem zgłoszenia budowy szamba bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jeżeli nasza przydomowa oczyszczalnia ścieków nie przekracza pojemności na poziomie 7,5 m3 na dobę a nasze szambo nie przekracza pojemności na poziomie 10 m3 wówczas nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę a wystarczy jedynie zgłoszenie. Do zgłoszenia wystarczą szkice, karty katalogowe oraz opis rodzaju i zakres prac.

 

Zjazd z drogi publicznej – wystarczy zgłoszenie.

 

Przed wprowadzeniem zmian w prawie budowlanym każdy zjazd z drogi publicznej wymagał pozwolenia na budowę. Nowelizacja zakłada że wystarczy ten fakt zgłosić.

Musimy jednak pamiętać, że tak jak do tej pory musimy uzyskać zgodę od odpowiedniego zarządcy drogi na lokalizację zjazdu. Może się tak zdarzyć, że zjazd będzie przebiegał nad sieciami uzbrojenia, co może powodować dodatkowe uzgodnienia z odpowiednimi gestorami tych sieci.