Loading...
Artykuły2017-11-10T20:33:05+01:00

Artykuły dotyczące budownictwa i informatyki.

Uproszczenia w programie dopłat do domów energooszczędnych-grudzień 2015

By |projekty budowlane|

Elastyczne podejście, łagodniejsze wymagania dotyczące wskaźników i parametrów technicznych, ułatwienia procedur i  obniżenie kosztów, to  oczekiwane różnice wdrożone w grudniu 2015r. do programu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebą potencjalnych wnioskodawców, Zarząd NFOŚiGW wdrożył niższy poziom wymagań w realizacji programu „Poprawa

Nowe prawo budowlane 28 czerwiec 2015 r.

By |projekty budowlane|

Nowe prawo budowlane 28 czerwiec 2015 r.  Zmiana przepisów prawa budowlanego która została uchwalona w dniu 20 lutego 2015r. z mocą obowiązywania od 28 czerwca 2015r. Postaramy się krótko omówić jakie zmiany wprowadził dla nas ustawodawca. Część zmian dotyczy budownictwa

Projektowana charakterystyka energetyczna

By |certyfikaty energetyczne|

Projektowana charakterystyka energetyczna Poznań, projektowane charakterystyki energetyczne Poznań   Od 3 października 2014r. należy ją wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Firma CERT oferuje wykonanie charakterystyki budynku według najnowszej metodologii. Projektowana

Nowe zasady obliczania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku od 3 października 2014r.

By |certyfikaty energetyczne|

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca zastąpi dotychczasową metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposoby sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Obecnie obliczaliśmy charakterystykę energetyczną budynku i lokalu metodą opartą na

Uprawnienia do wykonywania świadectw

By |certyfikaty energetyczne|

Uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych Aby zweryfikować uprawnienia certyfikatora do wykonywania świadectw energetycznych należy wejść na stronę Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i wyszukać osobę po nazwisku. Nasze uprawnienia zostały nadane w 2009r. Posiadamy również obowiązkowe ubezpieczenie OC dla

Ekonomiczna i środowiskowa analiza porównawcza energii budynku.

By |certyfikaty energetyczne|

Wydane w dniu 21 czerwca 2013 r. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które weszło w życie z dniem 3 października 2013 r., nadało nowe brzmienie przepisom zawartym w § 11 ust. 2 pkt. 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowego

Biuro projektowo – informatyczne

Projekty indywidualne i adaptacje gotowych projektów. Obsługa informatyczna klientów indywidualnych i firm.

To tylko kilka sekund!

Przejdź do góry