Zmiany dotyczące charakterystyki energetycznej

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wprowadzono obowiązek sporządzania charakterystyki energetycznej dla każdego obiektu budowlanego również domów jednorodzinnych. Zapraszamy do współpracy biura projektowe, pomożemy przygotować charakterystykę – niezbędną w dokumentacji projektowej.

By | 2012-04-25T22:14:23+00:00 Kwiecień 25th, 2012|certyfikaty energetyczne|