Co to jest świadectwo energetyczne ?

świadectwo energetyczne

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

świadectwo energetyczne
świadectwo energetyczne

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwo energetyczne jest obowiązkowe dla wszystkich nowo powstałych nieruchomości oprócz budynków mieszkalnych oddawanych do własnego użytku, oraz używanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej).

Podstawą do sporządzenia świadectwa energetycznego jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Zakres usług:

 • zebranie niezbędnych danych u klienta (wizja lokalna w certyfikowanym obiekcie)
 • wykonanie obliczeń na podstawie dokumentacji technicznej budynku i wizji lokalnej
 • wykonanie świadectwa w wersji elektronicznej na płycie CD i dwóch oryginalnych wersjach papierowych
Orientacyjny cennik świadectwa
Bezpłatna wycena i termin realizacji

W celu zamówienia świadectwa energetycznego lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 693 286 440

Oferujemy atrakcyjne ceny oraz krótki czas realizacji dostosowany do potrzeb klienta.


Kiedy zainteresować się świadectwem?

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (od marca 2015r. nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oddawanych na własny użytek).

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Jak długo będzie ważny certyfikat?

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Co mówią klienci ?

Osobiście polecam firmę CERT, która wykonała dla mnie indywidualny projekt budowlany budynku mieszkalnego. Od samego początku zaangażowali się w wypracowanie koncepcji która spełni moje oczekiwania. Nie było łatwo, ponieważ w trakcie opracowania moja wizja uległa zmianie wielokrotnie, Na szczęście nie było to problem i wszystko udało się zaprojektować zgodnie z moimi zachciankami. Nie było też problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zresztą miałem to w cenie, więc nie musiałem się niczym przejmować. Jeszcze raz polecam!
Adam, Klient indywidualny
Serdecznie dziękuję za dobrze wykonaną robotę! Adaptacja projektu budowlanego została wykonana zgodnie z umówionym terminem. Wykonali wszystko to co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Zresztą pozwolenie też załatwili. Z czystym sumieniem polecam firmę CERT jako godnego partnera w interesach.
Jacek, Klient indywidualny
Firma CERT realizowała dla mnie wyodrębnienie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym. Z uwagi na wiek budynku oraz szczątkowe informacje papierowe, musieli stworzyć inwentaryzację całego budynku od zera. Praca została wykonana rzetelnie włącznie z załatwieniem wszelkich formalności w urzędzie. Ja dostałam tylko gotowe dokumenty potwierdzające samodzielność każdego z moich lokali. Polecam bo warto!
Joanna, Klientka indywidualna

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Od wielu lat na rynku
 • Dostosujemy czas realizacji do Twoich potrzeb
 • Setki wykonanych świadectw energetycznych
 • Dziesiątki wykonanych charakterystyk energetycznych
 • Dziesiątki wykonanych projektów budowlanych, adaptacji, inwentaryzacji
 • Atrakcyjne ceny
 • Sami zadowoleni klienci
 • Do każdego tematu podchodzimy poważnie, 100% spraw pozytywnie zrealizowanych