Indywidualny projekt budowlany

Prace nad koncepcją projektu indywidualnego trwają tak długo, aż zostanie wypracowana wersja która zaspokoi potrzeby Klienta.

idealnie dopasowany do potrzeb klienta

Na każdym etapie możemy wprowadzać kolejne zmiany.

Adaptacja gotowego projektu

Zakres adaptacji uwzględnia indywidualne zmiany, zmiany wymagane prawem oraz zlokalizowanie budynku na działce.

Idealnie dostosowana do potrzeb klienta

Jako adaptujący budynek przejmujemy na siebie rolę głównego projektanta budynku.

Inwentaryzacja budynku / lokalu

Inwentaryzacja obiektu budowlanego określa dokładne odwzorowanie istniejącego budynku w formie papierowej (elektronicznej) jako dokumentacja budowlana.

Szybki i dokładny pomiar

Inwentaryzacja budynku jest wymagana w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu budynku.

Charakterystyka energetyczna

Stanowi integralną część projektu budowlanego każdego obiektu kubaturowego ogrzewanego w tym również budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Pewna charakterystyka - niski koszt ogrzewania

Wszystko w celu zmniejszenia zużycia energii.

Projekt budowlany.

projekt budowlany

Projekt budowlany jest opracowaniem koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji (domu mieszkalnego, przemysłowego, usługowego etc.) Powinien zostać sporządzony zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Każdy projekt budowlany winien zawierać kilka kluczowych elementów, m.in. projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowlany, oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody i odprowadzenia ścieków.

Zakres usług:

 • adaptacja gotowego projektu budowlanego
 • indywidualny projekt budowlany
 • inwentaryzacja budynku/lokalu
 • samodzielność lokali mieszkalnych i usługowych
 • projektowana charakterystyka energetyczna
 • świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)

Projekt budowlany indywidualny i adaptacja gotowego projektu.

Firma CERT oferuje wykonanie projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Działamy z powodzeniem na rynku poznańskim od wielu lat, posiadając bogatą historię zrealizowanych budynków. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób szukających projektu swojego wymarzonego domu, jednakże realizujemy również większe przedsięwzięcia ( hale, magazyny etc). Wykonamy adaptację gotowego projektu budowlanego jak również stworzymy indywidualny projekt budowlany, wraz z pozwoleniem na budowę.

Projekt budowlany jest opracowaniem koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji (domu mieszkalnego, przemysłowego, usługowego etc.) Powinien zostać sporządzony zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Każdy projekt budowlany winien zawierać kilka kluczowych elementów, m.in. projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowlany, oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody i odprowadzenia ścieków.

Po co adaptacja gotowego projektu budowlanego?

Po zakupie projektu gotowego niezbędne jest wykonanie jego adaptacji, czyli dostosowanie projektu do wymagań stawianych przez prawo budowlane. Zakres adaptacji uwzględnia indywidualne zmiany, zmiany wymagane prawem oraz zlokalizowanie budynku na działce. Dzięki adaptacji projektu możemy wnioskować do urzędu o pozwolenie na budowę.

Co obejmuje nasza adaptacja gotowego projektu?

 • Realizacja oczekiwań Inwestora (zmiana funkcji pomieszczeń, ścianek działowych, okien, drzwi, etc)
 • Dostosowanie projektu do Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub Planu Miejscowego ( jeśli taki istnieje)
 • Weryfikacja i dostosowanie gotowego projektu do stref obciążeń konstrukcyjnych
 • Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z uwzględnieniem budynku, terenów utwardzonych, zielonych itp
 • Pomoc w uzyskaniu pozwoleń, opinii i uzgodnień wymaganych do projektu
 • Na życzenie Klienta załatwienie pozwolenia na budowę
 • Jako adaptujący budynek przejmujemy na siebie rolę głównego projektanta budynku

Dla kogo indywidualny projekt budowlany?

Nasza firma wykona indywidualny projekt budowlany zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Jeżeli nie znaleźliśmy gotowego projektu, który chcielibyśmy adaptować warto zastanowić się nad wykonaniem projektu indywidualnego, który będzie w całości spełniał nasze potrzeby i oczekiwania. Wszystkie oczekiwania muszą być zweryfikowane i dopasowane do warunków zabudowy, tak aby Klient był zadowolony i budynek zgodny z możliwościami zabudowy.

Wykonujemy również wszystkiego rodzaju projekty rozbudowy, nadbudowy, przebudowy budynku.

Prace nad koncepcją projektu indywidualnego trwają tak długo, aż zostanie wypracowana wersja która zaspokoi potrzeby Klienta. Na każdym etapie możemy wprowadzać kolejne zmiany. Zanim powstanie często poświęcamy wiele czasu na rozmowy i spotkania, na których wypracowujemy idealne rozwiązania.

Sporządzony projekt jest przekazywany w 4 egzemplarzach lub składany przez nas w Państwa imieniu do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku potrzeby wykonania projektu przyłączy (gaz, prąd, woda, kanaliza), jesteśmy w stanie zaoferować swoją pomoc.

Projektowana charakterystyka energetyczna.

Od 3 października 2014r. jest wykonywana zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Wykonujemy charakterystyki budynków według najnowszych wzorów.

Charakterystyka energetyczna stanowi integralną część  projektu budowlanego każdego obiektu kubaturowego ogrzewanego w tym również budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dokument ten zawiera m.in. informacje dotyczące przegród zewnętrznych i ich izolacyjność oraz systemy ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w budynku. Według najnowszych rozporządzeń charakterystyka energetyczna musi zawierać również dokument analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Obecne Warunki Techniczne WT2014 określają maksymalne współczynniki przenikania ciepła dla przegród. Budynek oprócz nich musi spełnić również wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energie pierwotną EP. Dodatkowym czynnikiem do spełnienia jest warunek powierzchni okien oraz warunek uniknięcia rozwoju pleśni.

Obecne współczynnik EPmax dla budynku mieszkalnego wynosi 95 kWh/mkw/rok, jednakże będzie jeszcze zmniejszany w 2021r. Zmianie ulegną również współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budynku. Normy z każdym kolejnym etapem będą coraz bardziej restrykcyjne. Wszystko w celu zmniejszenia zużycia energii.

Aby określić czy budynek jest w stanie spełnić te normy należy wykonać charakterystykę energetyczną. Firma CERT wykonuje charakterystyki w ramach wykonywanych projektów budowlanych indywidualnych oraz w adapatacjach gotowych budynków. Zapraszamy projektantów do współpracy, chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na nurtujące pytania oraz przygotujemy profesjonalną charakterystykę na podstawie projektu.

Co mówią klienci ?

Osobiście polecam firmę CERT, która wykonała dla mnie indywidualny projekt budowlany budynku mieszkalnego. Od samego początku zaangażowali się w wypracowanie koncepcji która spełni moje oczekiwania. Nie było łatwo, ponieważ w trakcie opracowania moja wizja uległa zmianie wielokrotnie, Na szczęście nie było to problem i wszystko udało się zaprojektować zgodnie z moimi zachciankami. Nie było też problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zresztą miałem to w cenie, więc nie musiałem się niczym przejmować. Jeszcze raz polecam!
Adam, Klient indywidualny
Serdecznie dziękuję za dobrze wykonaną robotę! Adaptacja projektu budowlanego została wykonana zgodnie z umówionym terminem. Wykonali wszystko to co jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Zresztą pozwolenie też załatwili. Z czystym sumieniem polecam firmę CERT jako godnego partnera w interesach.
Jacek, Klient indywidualny
Firma CERT realizowała dla mnie wyodrębnienie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym. Z uwagi na wiek budynku oraz szczątkowe informacje papierowe, musieli stworzyć inwentaryzację całego budynku od zera. Praca została wykonana rzetelnie włącznie z załatwieniem wszelkich formalności w urzędzie. Ja dostałam tylko gotowe dokumenty potwierdzające samodzielność każdego z moich lokali. Polecam bo warto!
Joanna, Klientka indywidualna

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Od wielu lat na rynku
 • Dostosujemy czas realizacji do Twoich potrzeb
 • Setki wykonanych świadectw energetycznych
 • Dziesiątki wykonanych charakterystyk energetycznych
 • Dziesiątki wykonanych projektów budowlanych, adaptacji, inwentaryzacji
 • Atrakcyjne ceny
 • Sami zadowoleni klienci
 • Do każdego tematu podchodzimy poważnie, 100% spraw pozytywnie zrealizowanych